SBi 2009:12

Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier

Designbegreberne tilgængelighed, universelt design og design-for-alle præciseres i sammenhæng med de tilknyttede implementeringsstrategier og brugersegmenter samt præsenteres i et historisk og internationalt perspektiv. FN's Handicapkonvention, som Danmark har ratificeret i foråret 2009, forpligter til ligebehandling af handicappede og introducerer designbegrebet universal design i en dansk kontekst. I Danmark har vi de sidste femten år arbejdet fokuseret med handicaptilgængelighed, og spørgsmålet er, om vi i en dansk kontekst har et designbegreb, der kan imødekomme denne forpligtelse, og hvordan det kan operationaliseres. Rapporten konkretiserer de centrale designbegreber og implementeringsstrategier i forhold til den danske kontekst samt peger på eventuelle problemstillinger forbundet med operationaliseringen af de forpligtelser, der følger med FN-konventionen. Designbegreberne tilgængelighed, universelt design og design-for-alle præciseres i sammenhæng med de tilknyttede implementeringsstrategier og brugersegmenter og præsenteres i et historisk og internationalt perspektiv. Se eller download rapporten: 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier' (2009).
Forfatter:
  • Camilla Ryhl
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1376-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:12

Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier

55 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384