SBi-rapport 244

Tillæg til SBI-rapport 244: Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand'

Efter udgivelsen af 'Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand' i 1995, er der udkommet reviderede normer for såvel beton som fundering. I dette tillæg er angivet ændringer og tilføjelser til de enkelte afsnit i rapporten. Efter udgivelsen af 'SBI-rapport 244: Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand' i 1995, er der udkommet reviderede normer for såvel beton som fundering. I dette tillæg er angivet ændringer og tilføjelser til de enkelte afsnit i rapporten. 'DS 415 Norm for fundering' er revideret i 1998. De væsentligste ændringer vedrører fundering af beholdere, der nu skal henføres til normal funderingsklasse, hvilket medfører, at der skal udføres geotekniske forundersøgelser. Afsnittet om beton er baseret på 'DS 411 Norm for betonkonstruktioner', 'DS 481 Beton - materialer' og 'DS 482 Beton - Udførelse', alle udgivet i 1999. Bestil eller download publikationen 'Tillæg til 'SBI-rapport 244: Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand' (2003)
Forfatter:
  • Jørgen Nielsen
Sprog:
Dansk
Bemærkninger:
Findes kun elektronisk
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 244

Tillæg til SBI-rapport 244: Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand'

4 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384