Tingbjerg

Baselineundersøgelse 2020

​Denne rapport udgør baselineundersøgelsen og dermed den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i boligområdet Tingbjerg i den nordlige udkant af København i perioden 2020-2028. Formålet er at kortlægge Tingbergs løbende udvikling – både fysisk og socialt. Resultaterne vil endvidere blive sammenholdt med resultater fra tilsvarende undersøgelser i 14 andre udsatte boligområder, der er genstand for større fysiske forandringer i løbet af de kommende 10 år. Det er således tanken at opbygge erfaringer og viden omkring de fysiske forandringer på tværs af de 15 bydele, og at lade denne viden komme aktivt i spil i bydelenes udvikling.

Forfatter:
  • Mette Mechlenborg
  • Claus Bech-Danielsen
  • Marie Stender
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hans Kristensen
Fotos:
  • Claus Bech-Danielsen
Illustrationer:
  • Build
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2021-4
1 af 5

Køb bog

Tingbjerg

84 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.