Tjeklister - DSB's tjeklister til relevante afsnit i TSI, BR10 og DSB's tilgængelighedskrav

DSB Tilgængelighedsstandard 2012

​DSB Tilgængelighedsstandard er en tjekliste, som skal anvendes ved nybyggeri, ombygning og modernisering af DSBs stationer. Listen indeholder de europæiske krav fra PRM-TSI, Bygningsreglement 2010 samt DSBs egne krav til god tilgængelighed. Se mere herom i forordet.

Jernbaner

Foruden Bygningsreglementet gælder der også andre krav på de fleste jernbanestationer i EU. I Danmark er det alle stationer undtagen på strækninger med S-tog og Metro. Kravene til tilgængelighed har status af lov i EU gennem et tilhørende direktiv, og omfatter bygninger, perroner og rullende materiel.

De samlede krav til stationer fra EU, Bygningsreglementet og DSB er ikke længere samlet i DSB's Tilgængelighedsstandard for stationer, da den endnu ikke er opdateret efter nyeste version af TSI-PRM fra 2014. Desuden er der EN test-standarder til TSI-PRM på vej, og disse forventes at skulle bruges i EU, så snart de er vedtaget. Det anbefales derfor at kombinere DSBs standard med EN-standarderne, så ombygninger, nybyggeri og nyt rullende materiel kommer til at opfylde begge dele.

NYT pr. 29.2.2016: EN-standarderne er ikke blevet færdige som planlagt, og beregnes nu først at komme til efteråret 2016. Man kan heller ikke købe preliminære udgaver før medio 2016.

De endeligt vedtagne standarder kommer til at hedde:

 • DS/EN 16584-1 Jernbaner - Design for bevægelseshæmmede personer - Generelle krav - Del 1: Kontrast
 • DS/EN 16584-2 Jernbaner - Design for bevægelseshæmmede personer - Generelle krav - Del 2: Information
 • DS/EN 16584-3 Jernbaner - Design for bevægelseshæmmede personer - Generelle krav - Del 3: Karakteristikker for optiske og gnidningsmodstande
 • DS/EN 16585-1 Jernbaner - Design for bevægelseshæmmede personer - Udstyr og komponenter - Del 1: Toiletter
 • DS/EN 16585-2 Jernbaner - Design for bevægelseshæmmede personer - Udstyr og komponenter ombord på rullende materiel - Del 2: Elementer for siddepladser, ståpladser og under bevægelse
 • DS/EN 16585-3 Jernbaner - Design for PRM brug: Udstyr og komponenter ombord på rullende materiel - Del 3: Korridor og indre døre
 • DS/EN 16586-1 Jernbaner - Design for PRM brug: Tilgængelighed for mennesker med nedsat mobilitet til rullende materiel - Del 1: Trin for udgang og indgang
 • DS/EN 16586-2 Jernbaner - Design for PRM brug: Tilgængelighed for mennesker med nedsat mobilitet til rullende materiel - Del 2: Påstigning
 • DS/EN 16587 Jernbaner - Design for PRM brug: Krav til hindringsfrie ruter for infrastruktur

 TSI-PRM betyder Teknisk Specifikation for Interoperabilitet for Personer med Reduceret Mobilitet. Læs evt 2014-udgaven af TSI-PRM inklusive bestemmelserne for det rullende materiel på adressen:

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/12/Reviderede-TSIer-er-nu-offentliggjort.aspx.

Sprog:
Dansk

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Tjeklister - DSB's tjeklister til relevante afsnit i TSI, BR10 og DSB's tilgængelighedskrav

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384