SBi-rapport 293

Trin på vej mod år 2018?

Evaluering af eksempelprojekterne fra Landsplanredegørelsen 1992
SBi har i foråret 1996 for Miljø- og Energiministeriets landsplanafdeling evalueret eksempelprojekterne fra Landsplanredegørelsen 1992. Statens Byggeforskningsinstitut har i foråret 1996 for Miljø- og Energiministeriets landsplanafdeling evalueret eksempelprojekterne fra Landsplanredegørelsen 1992. I alt 11 eksempelprojekter blev iværksat 14 forskellige steder i landet i 1993/94, og det er forløbet og resultaterne af disse projekter frem til udgangen af 1995, der tages op i evalueringen. Det konkluderes, at organisations- og samarbejdsprocesserne vurderes positivt. Det samme gælder for en række delmål, mens de mere langsigtede og overordnede resultater kun i meget begrænset omfang er blevet nået. Rapporten henvender sig til de kommuner og organisationer, som har været - eller er - involveret i tilsvarende forsøgs- og udviklingsprojekter, ligesom ministerier der benytter eksempelprojekter i deres arbejde kan drage nytte af erfaringerne fra eksempelprojekterne. Bestil publikationen 'Trin på vej mod år 2018?' (1997)
Forfatter:
  • Jens Schjerup Hansen, Knud Erik Hansen, Hans Kristensen, Kristian Kristiansen og Ole Svensson
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0977-5
Bemærkninger:
Summary s. 101
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 293

Trin på vej mod år 2018?

101 sider

Levering: 1-2 hverdage

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384