SBi 2013:18

Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer

Del 1: Strategi, metode og udviklingsmål for implementering på skoler

Analyse af status og udviklingsmuligheder for undervisning i informations- og kommunikationsteknologi samt digitalisering af byggeriets processer.

Rapporten beskriver en analyse af de tre uddannelsesområder inden for byggeriet: Arkitekt- og ingeniøruddannelser, bygningskonstruktøruddannelser og erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Analysen er gennemført i regi af BVU*net, og den ser på status og udviklingsmuligheder for undervisning i informations- og kommunikationsteknologi og digitalisering af byggeriets processer.  Analysen beskriver i sidste kapitel forslag til gennemførelse af et projekt, som skal implementere cuneco standarder og værktøjer i byggeriets forskellige grund- og efteruddannelser. Implementeringsprojektet planlægges gennemført frem til oktober 2014 i regi af BVU*net.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen (SBi)
  • Maria Kaae Thygesen (AAU)
  • Rasmus Zier Bro (BygUd)
  • Claudio Spaziani Testa (KEA)
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-41-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2013:18

Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer

69 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384