SBi 2012:06

Udeluftindtag gennem kanaler i jord

Syv undersøgte ventilationssystemer med udeluftindtag gennem kanaler i jord viser, at alle anlæg indeholder elementer, der ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til ventilationssystemer.

I kanaler nedgravet i jorden, der bruges som indtag for ventilationsluft, kan der opstå betingelser, som fremmer vækst af skimmelsvampe. Der er risiko for, at skimmelsvampene vil kunne blive bragt ind i bygningerne med ventilationsluften. Syv anlæg er inspiceret visuelt, og der er taget prøver på filtre og i kanaler til påvisning af skimmelsvampe. Resultaterne af inspektioner og prøver viser, at når det gælder sikring af kvaliteten af den tilførte udeluft, må anvendelse af princippet med udeluftindtag gennem kanaler i jord frarådes. Derudover rummer samtlige undersøgte systemer løsninger, som er i strid med bygningsreglementet og/eller DS/EN 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-04-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2012:06

Udeluftindtag gennem kanaler i jord

49 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384