By og Byg Dokumentation 18

Udflyttede erhverv

Tredje del af Erhvervsudvikling, nye byerhverv og byfornyelse
Erfaringer fra virksomheder, der har måttet flytte som følge af byfornyelsen i kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København og på Frederiksbjerg i Århus. Rapporten kortlægger erfaringer fra virksomheder, der har måttet flytte som følge af byfornyelsen. Undersøgelsen er rettet mod seks virksomheder, der lå i kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København og på Frederiksbjerg i Århus. Hvad er deres erfaringer med byfornyelsen, omlokaliseringen og den videre udvikling? Hvad var årsagen til deres omlokalisering, hvor er de flyttet hen, og hvordan er det videre gået dem? Kan man bruge byfornyelsen til at gøre omlokaliseringen lettere og til at styrke virksomhederne i deres fremtidige virke på den nye lokalitet? Rapporten er den tredje af tre delanalyser, der beskæftiger sig med byudvikling, nye byerhverv og byfornyelse. Bestil eller download publikationen 'Udflyttede erhverv' (2001)
Forfatter:
  • Kresten Storgaard og Anne Kristina Skovdal
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1108-7
Bemærkninger:
Summary s. 38-40
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 18

Udflyttede erhverv

40 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384