SBi 2014:03

Udvikling af metode til korttidsmåling af bygningers energiforbrug

I rapporten beskrives en metode, der kan bruges til at eftervise, om et nyopført byggeri lever op til den forventede energimærkning.

Metoden går ud på at sammenligne nyopførte bygningers forventede energiforbrug, ud fra en Be10-model, med korttidsmålinger. Korttidsmålinger har den fordel, at det er muligt at registrere forbrugervaner, så målingerne i højere grad viser, om bygningen lever op til myndigheds- eller bygherrekrav, idet målinger afspejler bygningens ydeevne.

Rapporten består af en indledende analyse, som følges op af en parameteranalyse og en følsomhedsanalyse. Herefter testes metoden, og der afsluttes med en opsummering af, hvad metoden kan bruges til og under hvilke forudsætninger.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen, som en del af regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.

Forfatter:
  • Lone H. Mortensen
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-65-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:03

Udvikling af metode til korttidsmåling af bygningers energiforbrug

19 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384