By og Byg Dokumentation 16

Udvikling i erhvervsstrukturen i byfornyelsesområder

Første del af Erhvervsudvikling, nye byerhverv og byfornyelse
Rapporten handler om den erhvervsstrukturelle udvikling, der har fundet sted i tre byfornyede områder i København, Odense og Århus. Der ses på hvilke nye byerhverv, der er kommet til, og hvilke der er forsvundet. Der er kommet mere fokus på den betydning, de nære omgivelser og hele bykvarteret har på beboernes leveforhold, ligesom man er blevet opmærksom på, at nogle byerhverv kan bibringe kvaliteter til et bykvarter. Rapporten handler om den erhvervsstrukturelle udvikling, der har fundet sted i tre byfornyede områder i København, Odense og Århus. Der ses på hvilke nye byerhverv, der er kommet til, og hvilke der er forsvundet. De tre byfornyelsesområder viser forskellige strukturelle udviklingstræk både sammenlignet med hele landet, med de byregioner de er en del af og i forhold til hinanden. Rapport er den første at tre delanalyser, der beskæftiger sig med byudvikling, nye byerhverv og byfornyelse. Bestil eller download publikationen 'Udvikling i erhvervsstrukturen i byfornyelsesområder' (2001)
Forfatter:
  • Kresten Storgaard
  • Dan Ove Pedersen og Stine Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1106-0
Bemærkninger:
Summary s. 32-34
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 16

Udvikling i erhvervsstrukturen i byfornyelsesområder

34 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384