SBi 2017:15

Udviklingen i boligsituationen i København og nybyggeriets virkninger

Denne rapport handler om udviklingen i boligsituationen for forskellige befolkningsgrupper i Københavns Kommune fra 2007-2015. Den ser på, hvilke boligtyper grupperne bor i, og hvor mange og hvem der er ramt af boligmangel og dårlige boligforhold. I rapporten undersøges virkningerne af det boligbyggeri, der har fundet sted i perioden, og den ser på, hvem der er flyttet ind i nybyggeriet og hvilken effekt, det har haft for den samlede boligsituation.

Rapporten stiller spørgsmål ved, i hvor høj grad nybyggeri har medført en forbedret boligsituation i Københavns Kommune, og hvem det er, der har fået bedre boligforhold. Den ser også på, hvilken effekt det har haft at bygge forskellige typer boliger.

Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
Emneord:
Redaktion:
  • Dea Lindegaard
Illustrationer:
  • Hans Skifter Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1853-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2017:15

Udviklingen i boligsituationen i København og nybyggeriets virkninger

60 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384