SBi 2018:10

Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder

Regeringen lancerede i 2018 indsatsen ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” for at løse problemerne i udsatte boligområder. Midlerne hertil er bl.a. nedrivninger, bortsalg af almene familieboliger og ufrivillig flytning af beboere.

I Danmark har vi begrænset erfaring med så radikale omdannelser af store boligområder. Derfor har BL – Danmarks Almene Boliger, bedt SBi om at undersøge erfaringerne fra andre europæiske lande.

De udenlandske erfaringer viser på nuværende tidspunkt ingen klare tegn på, at omplacering af beboere løser problemerne i de udsatte boligområder. Der er en tendens til, at udsatte borgere, der fraflytter et udsat boligområde, på ny koncentreres i boligområder, som ligner det, de kommer fra. I et længeresigtet perspektiv er der heller ikke klare tegn på, at omplacering fører til det ønskede sociale mix i boligområderne. I stedet erstattes ressourcesvage befolkningsgrupper med ressourcestærke.

De udenlandske erfaringer kan ikke direkte overføres på danske forhold. Rapporten peger derfor på behovet for mere viden om konsekvenserne af omdannelse af udsatte boligområder i Danmark.

Forfatter:
  • Marie Blomgren Jepsen
  • Rikke Skovgaard Nielsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1898-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2018:10

Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder

22 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384