Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Pjecen til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme.

Pjecen henvender sig til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme. Skimmelsvampe afgiver ubehagelige lugte og sundhedsskadelige stoffer. Hvis de optræder i store områder over længere tid, kan de blive årsag til sygdomme hos beboerne. Skimmelsvampene kan fx give allergi og astma, og man ser ofte symptomer som træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær. Især børn er følsomme over for skimmelsvampe. Skimmelsvampevækst kan medfører store udgifter til udbedring og vedligeholdelse, fordi skimmelsvampene ødelægger byggematerialer og møbler og misfarver overflader. De kan desuden bane vej for trænedbrydende svampe og råd.

Gode råd fra pjecen:

 • Hold taget tæt
 • Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde
 • Reparér fuger og revner i facader og fundamenter
 • Sørg for tætte fuger om vinduers karme og for vandafvisende sålbænke
 • Sørg for, at dræn og kloakker er i orden og rens afløb i lyskasser
 • Rens og tjek emhætter og udsugningsventiler i køkkener og badeværelser
 • Sørg for rene og velfungerende ventilationsanlæg, som er i gang hele døgnet
 • Besøg boliger, hvor der klages over fugt og mug
 • Giv beboerne en god vejledning om fugt og ventilation
 • Afhjælp vandskader og skimmelsvampe hurtigt
 • Få eventuelt hjælp af en byggeteknisk sagkyndig

Pjecen er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Landsbyggefonden, Boligselskabernes Landsforening og Grundejernes investeringsfond.

Redaktion:
 • Ole Valbjørn
 • Gusta Clasen
Sprog:
Dansk

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

8 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384