SBi 2014:23

Ungdomsboliger i lille størrelse

Rapporten giver en række anbefalinger til indretning og billiggørelse af små boliger, der skal imødekomme det kritiske behov for mange og billige boliger til de unge.

Der er i de store byer i Danmark et stort pres på boligmarkedet for boliger til unge. I København alene forventes antallet af unge at stige med 21.000 fra 2014 til 2040. Samtidig er antallet af billige boliger faldet kraftigt.

Mange unge har lav indkomst, især en del udsatte unge under 30 år. En del af dem lever på en indkomst på SU-niveau som følge af den seneste kontanthjælpsreform. Der er derfor brug for billige boliger, og mindre boliger vil alt andet lige være billigere at opføre.

Rapporten analyserer og beskriver, hvordan en lille ungdomsbolig kan indrettes funktionelt. Anbefalingerne går bl.a. på, at det er fordel at lave kvadratiske planløsninger for at udnytte pladsen og lysindfaldet bedst muligt, når man planlægger små boliger.

Rapporten peger desuden på nye koncepter som almene 'venne-boliger', hvor flere unge deler en bolig. En stor del af billiggørelsen kan endvidere hentes ved container- og præfabrikeret modulbyggeri. Det har desuden den fordel, at det kan gøres flytbart, som rapporten viser eksempler på.

SBi har udarbejdet rapporten som en del af arbejdet med udviklingen af et ’Basisbolig’-koncept for ungdomsboliger med en husleje på maks. 3000 kroner pr. måned. SBi har analyseret de unges boligbehov og uddraget erfaringer fra danske og internationale ungdomsboliger.

Rapporten er igangsat af den almene boligadministration KAB og har fået støtte fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter. KAB har indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommune, som forventes at resultere i opførelsen af ungdomsboliger efter Basisbolig-konceptet. Konceptet kan anvendes af øvrige aktører i den almene sektor.

Forfatter:
  • Knud Erik Hansen
  • Laura Helene Højring
  • Vigdis Blach
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1646-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:23

Ungdomsboliger i lille størrelse

150 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384