Unges afstand til de videregående uddannelser

Hvor langt har unge i Danmark til en videregående uddannelse? Og er der en sammenhæng mellem afstanden og deres uddannelsesvalg?

Flere har i de senere år foreslået, at erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes uddannelsesudbud centraliseres jf. fx Kvalitetsudvalget, 2014. Argumentet er, at centraliseringen vil forbedre uddannelsernes kvalitet og fleksibilitet. En utilsigtet konsekvens kunne imidlertid være, at unge i byer, hvor uddannelsestilbuddet lukker, opgiver at tage en uddannelse. Det kan i sidste ende medføre store omvæltninger for de lokale bysamfund.

Kraks Fond Byforskning har undersøgt sammenhængen mellem afstanden til de videregående uddannelser og unges uddannelsesvalg. Analysen omfatter hjemmeboende unge mellem 18 og 21 år, der har færdiggjort en gymnasial ungdomsuddannelse. Forskningsstudiet har for første gang i Danmark kortlagt alle afstande mellem unges bopæl og landets uddannelsessteder i perioden 2006-2011. Rapporten ser på, om der er en sammenhæng mellem afstand og andelen af unge, der vælger at videreuddanne sig. Endvidere belyser studiet sammenhængen mellem afstand og hvilken type af videregående uddannelse, de unge vælger.

Forfatter:
  • Anders Kamp Høst og Elise Stenholt Sørensen
Emneord:
Sprog:
Dansk
1 af 5

Unges afstand til de videregående uddannelser

53 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384