Unges afstand til de videregående uddannelser

Hvor langt har unge i Danmark til en videregående uddannelse? Og er der en sammenhæng mellem afstanden og deres uddannelsesvalg?

Flere har i de senere år foreslået, at erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes uddannelsesudbud centraliseres jf. fx Kvalitetsudvalget, 2014. Argumentet er, at centraliseringen vil forbedre uddannelsernes kvalitet og fleksibilitet. En utilsigtet konsekvens kunne imidlertid være, at unge i byer, hvor uddannelsestilbuddet lukker, opgiver at tage en uddannelse. Det kan i sidste ende medføre store omvæltninger for de lokale bysamfund.

Kraks Fond Byforskning har undersøgt sammenhængen mellem afstanden til de videregående uddannelser og unges uddannelsesvalg. Analysen omfatter hjemmeboende unge mellem 18 og 21 år, der har færdiggjort en gymnasial ungdomsuddannelse. Forskningsstudiet har for første gang i Danmark kortlagt alle afstande mellem unges bopæl og landets uddannelsessteder i perioden 2006-2011. Rapporten ser på, om der er en sammenhæng mellem afstand og andelen af unge, der vælger at videreuddanne sig. Endvidere belyser studiet sammenhængen mellem afstand og hvilken type af videregående uddannelse, de unge vælger.

Forfatter:
  • Anders Kamp Høst og Elise Stenholt Sørensen
Emneord:
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Unges afstand til de videregående uddannelser

53 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384