SBi 2008:10

Unges udeliv

- i multietniske boligområder
I rapporten gives et signalement af, hvordan de 14-20-årige i tre store multietniske boliogområder bruger udemiljøet i hverdagen. Kriminalitet, voldsom ballade og uro er et af de prædikater, der ofte bliver hæftet på boligområder, hvor der bor mange unge med indvandrerbaggrund. Men kriminalitet er langt fra en hverdagsforeteelse i de multietniske boligområder. De unge er ganske vist storforbrugere af udemiljøet i områderne, og deres adfærd kan da også somme tider opleves som generende og skabe utryghed hos andre beboere. Men i det store og hele er der til daglig meget få konflikter. Det vurderer lokalpoliti, socialarbejdere og beboere i boligområderne. De mener også, at medierne giver et forkert billede af de unge, fordi der kun fokuseres på de enkelte episoder, hvor der forekommer vold og større konflikter. Bestil eller download rapporten: 'Unges udeliv  - i multietniske boligområder' (2008)
Forfatter:
  • Sølvi Karin Børresen
  • Benny Schytte
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1331-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2008:10

Unges udeliv

62 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384