SBi 2007:14

Værdigrundlag og forandringsprocesser

Et eksempel fra byfornyelsen
Resultatet af et forsøgs- og udviklingsprojekt vedrørende værdigrundlag og forandringsprocesser i byfornyelsen. Resultatet af et forsøgs- og udviklingsprojekt vedrørende værdigrundlag og forandringsprocesser i byfornyelsen. Vilkårene for byfornyelsen er i de senere år blevet ændret betydeligt, og ønsket om at skabe øget værdi er blevet forstærket. Med udgangspunkt i et casestudie af et byfornyelsesselskab har dette projekt resulteret i en 'kogebog' til formulering af et værdigrundlag for byfornyelsen samt retningslinier for bygherrens rolle som forandringsagent i byfornyelsen. Konklusionen er, at de udviklede værktøjer og anvendte analysemetoder har vist sig hensigtsmæssige, men kogebogens samlede opskrift er i sin nuværende form relativt ressourcekrævende, ligesom et vist behov for ekstern ekspertstøtte må forudses. Download publikationen 'Værdigrundlag og forandringsprocesser. Et eksempel fra byfornyelsen' (2007)
Forfatter:
  • Kim Haugbølle
  • Stefan Christoffer Gottlieb
  • Michael Jonsen
  • Tenna Tychsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1315-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2007:14

Værdigrundlag og forandringsprocesser

32 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384