Varmebesparelse i eksisterende bygninger

Segmentering

​Formålet med analysen i denne BUILD-rapport: Varmebesparelse i eksisterende bygninger – segmentering er at opnå større viden om, hvor der er de største energi- og CO2-besparelsespotentialer i bygninger ved renovering af klimaskærm og ved skift af varmeforsyning. Analysen er udformet, så resultaterne kan anvendes som et generelt grundlag for fokusering af den fremtidige indsats hen mod en energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse.
Rapporten indeholder en detaljeret segmentering af besparelsespotentialet efter bygningstype, byggeperiode og varmeforsyning. Potentialet i hvert segment er bestemt på basis af registreringen af den faktiske tilstand af de enkelte bygninger i segmenterne i energimærkningsordningen og skaleret til hele bygningsmassen ved brug af data fra BBR.
Rapporten ledsages af et regneark i Microsoft Excel-format med resultaterne af beregningerne.
Rapporten er udformet med støtte fra Energistyrelsen gennem bevillingen til Videncenter for Energibesparelse i Bygninger

Forfatter:
  • Jesper Kragh og Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1983-6
1 af 5

Køb bog

Varmebesparelse i eksisterende bygninger

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384