SBi 2013:08

Varmebesparelse ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

Netværk for energirenovering

Rapporten præsenterer analyser af netto-varmebesparelsen i forbindelse med løbende bygningsrenovering frem mod 2050, hvis bygningsdelene efterisoleres i henhold til kravene i Bygningsreglementet 2010 på det tidspunkt, hvor de alligevel skal have foretaget almindelig renovering og vedligeholdelsesarbejde eller udskiftning.

Rapporten præsenterer analyser af netto-varmebesparelsen i forbindelse med løbende bygningsrenovering frem mod 2050, hvis bygningsdelene efterisoleres i henhold til kravene i Bygningsreglementet 2010 på det tidspunkt, hvor de alligevel skal have foretaget almindelig renovering og vedligeholdelsesarbejde eller udskiftning. Analysen sammenlignes med en vurdering af effekten af en 100 % gennemførelse af energikravene i BR10 i forbindelse med renovering/udskiftning af bygningskomponenter. Denne sammenligning giver den ultimative energibesparelse ved efterisolering i forbindelse med planlagt renovering og udskiftning.

Den bagvedliggende beregningsmodel er opbygget ved brug af data fra Bygnings og Bolig Registeret (BBR) registeret og statistiske data fra Energimærkningsordningen (EMO) vedrørende bygningernes isoleringsstandard og arealsammensætning pr. enhedsareal (opvarmet areal) for tag, ydervæg, gulv/terrændæk og vinduer/døre.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen og er målrettet deltagerne i netværket for energirenovering, især byggebranchen og styrelserne samt de politiske beslutningstagere.

Forfatter:
  • Kim B. Wittchen
  • Jesper Kragh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-26-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:08

Varmebesparelse ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

30 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384