SBi 2009:10

Varmt Brugsvand

Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger
I rapporten opstilles en række anbefalinger til, hvordan man kan opnå en mere energieffektiv og miljørigtig distribution af det varme brugs vand. Der foreligger ikke sikker viden om størrelsen af energiforbruget til produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger. Årsagen er, at der sjældent anvendes separate energimålere til dette formål. Hidtidige vurde­ringer har primært været baseret på teoretiske beregninger, og samtidig har der været lagt lille vægt på varmetabet fra rørsystemerne. I rapporten redegøres for nye og detaljerede undersøgelser i et stort antal bygninger. Der er foretaget målinger af vand- og energiforbrug samt af varmetab fra produktionsanlæg og forde­lingsledninger. Målingerne er foretaget på en række forskellige varmtvandssystemer og både boligbyggerier, erhvervsejendomme og offentlige bygninger har indgået i undersøgelserne. Pressemeddelelse 25.05.2009: Der kan spares stort på det varme vand Se eller download rapporten: 'Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger' (2009)
Forfatter:
  • Benny Bøhm
  • Flemming Schrøder
  • Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1372-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:10

Varmt Brugsvand

215 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384