SBi 2006:09

Veien til riktig utførte bygg

Et debatoplæg om danske erfaringer
En gennemgang af de danske kvalitetssikringsordninger inden for byggeri. I Danmark har man mange års erfaringer med kvalitetssikringsordninger (Byggeskadefonden, Huseftersynsordningen m.fl.), når det gælder organisering, forbedring af kvalitet og erfaring med tilbageførsel af viden til branchen. Disse erfaringer ønsker man at drage nytte af i Norge i forbindelse med etableringen af en eller flere tilsvarende ordninger. Som et led i det norske projekt har det derfor været SBi's opgave at beskrive de danske erfaringer med sådanne systemer og debattere disse med deltagerne i det norske hovedprojekt. Sammenfatning
Forfatter:
  • Ernst Jan de Place Hansen
  • Kim Haugbølle
  • Jørgen Nielsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1278-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2006:09

Veien til riktig utførte bygg

71 sider

Levering: Udsolgt

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384