Vejledning i Byggelogistik

Processer, ansvar og udvikling af transport, lagre og håndering af materiel, byggevarer og affald til, på og fra byggepladsen

Vejledningen er et resultat af projektet ’Effektiv byggelogistik i praksis’. Den er de seneste 20 års mest omfattende samling af viden, erfaringer og forslag til forbedring af byggelogistik i Danmark. Den binder byg­gepladsproduktion og -ledelse sammen med leveran­cesystemets strømme af materiel, byg­gevarer og affald til, på og fra byg­gepladsen.

Dette er 2. udgave, hvor der er suppleret i kapitel 6.5.4 med erfaringer fra TI-projektet: 'Udvikling af 4 læringsværktøjer til materialehåndtering'. Der er givet et kort resumé af projektets resultat, og der er henvist til de udarbejdede eksempler på PIXI-Vejledninger med videofilm, som man selv kan videreudvikle.

Byggelogistik er i vejledningen opdelt i 7 lo­gistikafsnit, som danner en fælles forståelsesramme for alle aktører i byggeriet. Der gives forslag til, hvor­dan samarbejde og ledelse kan foregå i praksis, hvor­dan man bruger 9 dataplatforme på tværs i byggelogistik, og hvor­dan man kan praktisere 14 basislogistikaktiviteter. Her efterlyses forslag til, hvordan de i kan konkretiseres med guidelines og praktiske eksempler fra byggeriet.

Der gives også forslag til, hvordan vejledningen kan forbedres fremefter fx ved per­sonlig udvikling og fælles sektortiltag. Som noget nyt er der beskrevet et omfattende historisk baggrundsmateriale, som kan anvendes i undervisning og udvikling.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Michael Henriques
  • Allan Ruben Dam
  • Henrik Davidsen
  • Finn Zoëga
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
9978-87-563-2066-5
1 af 5

Vejledning i Byggelogistik

200 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som e-bog.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384