SBi 2012:17

Vejledning om behovsstyret ventilation

Boliger, børneinstitutioner og skoler

Vejledningen handler om ventilationsformen behovsstyret ventilation i boliger, børneinstitutioner og skoler.

Indeklimabestemmelserne i bygningsreglementet muliggør anvendelse af behovsstyret ventilation i børneinstitutioner og skoler, og med BR10 er der tillige åbnet mulighed for at anvende behovsstyret ventilation i mekanisk ventilerede enfamiliehuse og etageboliger.

Behovsstyret ventilation er en ventilationsform, hvor luftmængderne i ventilationssystemet reguleres efter en målt eller en oplevet koncentration af luftbårne forureninger. Hensigten med ventilationsformen er at tilpasse luftmængderne i overensstemmelse med ventilationsbehovet, og grundlæggende er formålet, at opnå et tilfredsstillende og komfortabelt indeklima, navnlig hvad angår luftkvaliteten, på en energiøkonomisk måde.

Vejledningen handler om ventilationsformen behovsstyret ventilation; det er ikke en vejledning i dimensionering af behovsstyrede ventilationssystemer.

Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen, Byggeri og energieffektivisering. Arbejdet er oprindeligt igangsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
  • Alireza Afshari
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1569-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2012:17

Vejledning om behovsstyret ventilation

22 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384