SBi-rapport 241

Ventilationsforhold i renoverede og ikke-renoverede etageboliger

Det er ofte blevet antaget, at ventilationen i ældre, naturligt ventilerede etageboliger er unødvendig stor, og at ventilationen nedsættes, når der gennemføres renoveringer, som omfatter vinduesudskiftning og udskiftning eller tætning af fuger. Samtidig er det en almindelig antagelse, at ventilationen er lav i renoverede, naturligt ventilerede etageboliger.

Denne rapport redegør for resultaterne af undersøgelser i 177 lejligheder i etageboligbyggeri. Bygningerne er opført mellem ca. 1930 og 1960, og i samtlige bygninger var ventilationen baseret på naturlig ventilation. Der er foretaget undersøgelser i såvel renoverede som ikke-renoverede bygninger, hvor de renoverede bygninger var karakteriseret ved, at de oprindelige vinduer var blevet udskiftet med nye vinduer med termoruder.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0874-4
Bemærkninger:
Summary s. 29-31

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 241

Ventilationsforhold i renoverede og ikke-renoverede etageboliger

34 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384