By og Byg Dokumentation 1

Ventilerede hulrum i vægkonstruktioner

En teoretisk analyse
En ny model til håndberegning af lufthastighederne i ventilerede hulrum i vægkonstruktioner.

Rapporten beskriver en ny model til håndberegning af
lufthastighederne i ventilerede hulrum i vægkonstruktioner. Modellen finder anvendelse ved vurdering af mulighederne for udtørring af fugt fra konstruktioner. Modellen kan herunder anvendes ved simplificeret edb-modellering af fugt- og temperaturforhold i ventilerede hulrum.

Modellen beskriver lufthastigheden som funktion af termisk opdrift og vindpåvirkning. Termiske og strømningsmæssige forhold i ventilerede hulrum beskrives. Endvidere gennemgås modstands- og kontraktionsforhold, som har betydning for strømningen i det
ventilerede hulrum. Vindtrykkoefficienter indgår i modellen, og
vindtrykkoefficienter fra litteraturen beskrives. Rapporten henvender sig til forskere og rådgivende ingeniører.

Forfatter:
  • Karl Terpager Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756310697
Bemærkninger:
Summary s. 75

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 1

Ventilerede hulrum i vægkonstruktioner

80 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 140,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384