SBi 2009:06

Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

På baggrund af barrierer og incitamenter opstiller rapporten et katalog over virkemidler der kan føre til energibesparelser for ejerboliger, erhversbygninger og offentlige bygninger. Energiforbruget i bygninger sænkes for at spare penge, for at gøre landet uafhængig af importeret energi og for at leve op Danmarks klimaforpligtelser. Sådan lyder budskabet, men tingene sker ikke af sig selv. En ny rapport fra SBi præsenterer en række virkemidler, der kan sætte gang i energibesparelserne. Rapporten skelner mellem incitamentfremmende virkemidler, barrierenedbrydende virkemidler og virkemidler, der sigter mod at opnå energibesparelser her og nu. Synlige energimærker, klimakampagner og periodiske energisyn af bygninger er eksempler på incitamentfremmende virkemidler. Virkemidler der sigter mod at nedbryde barrierer er lavtforrentede lån, pakkeløsninger og succeshistorier. Eksempler på virkemidler hvor målet er at spare på energien her og nu, består af byggekomponentkrav, bygningsansvar og skrotningspræmier. Se eller download rapporten: 'Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger' (2009).
Forfatter:
  • Ole Michael Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1364-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:06

Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

50 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384