SBi-byplanlægning 74

Visuelle elementer i miljøvurderingsarbejdet

Et studium af otte VVM-redegørelser
Metode til miljødeklarering og -klassificering af bygninger. Udvikling af fælles miljøindikatorer kan synliggøre bygningers miljøeffekter og derved gøre det lettere for byggeriets parter at tage miljøhensyn i de relevante beslutningssituationer. De kan også være et godt redskab, som arkitekter og ingeniører kan bruge undervejs i projekteringen som hjælp til at træffe mere miljørigtige valg i forbindelse med udformning og materialevalg. SBi arbejder desuden på at udvikle metoder til en egentlig miljødeklarering- og klassificering af bygninger. Bestil eller download publikationerne: Miljøindikatorer for bygninger - en søgen efter et fælles sprog (2004)
Forfatter:
  • Michael Varming
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0946-5
Bemærkninger:
Summary s. 71
1 af 5

SBi-byplanlægning 74

Visuelle elementer i miljøvurderingsarbejdet

71 sider

Levering: Udsolgt

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384