2020:07

Vollsmose

Arbejdsrapport – baselineundersøgelse 2019

Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2028. I den aktuelle rapport er der fokus på Vollsmose, og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i Vollsmose i den 10-årige periode 2019-2028. Det er således formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Vollsmose.

Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Vollsmose i den omgivende by og på at stabilisere
boligområdet ved at ændre beboersammensætningen. Disse indsatser vil imidlertid blive vurderet i lyset af og i samspil med miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel
karakter. Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Vollsmose, for dens sammenhæng med den omgivende by og for bydelens omdømme?

Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Mette Mechlenborg
  • Marie Stender
Emneord:
Fotos:
  • Claus Bech-Danielsen
Illustrationer:
  • Claus Bech-Danielsen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1944-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

2020:07

Vollsmose

69 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384