SBi 2019:01

Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse

Staten har via pulje til landsbyfornyelse afsat midler til nedrivning og istandsættelse af tomme ejendomme i landdistrikter og mindre byer, som udvalgte kommuner kan gøre brug af. Denne rapport undersøger effekten af nedrivningerne kvantitativt ud fra registerbaserede data og gennem kvalitative interview med kommunale planlæggere, ejendomsmæglere og beboere i tre kommuner.

Undersøgelsen har ikke kunnet vise kvantitativt målbare effekter af nedrivningsindsatsen, fx i form af højere salgspriser og kortere liggetider på naboejendommene. Selvom der er svage tegn på en mulig øget byggeaktivitet i lokalområderne omkring nedrivningerne, er det meget usikkert, hvorvidt det er en effekt af nedrivningsindsatsen.

Mens det er vanskeligt at måle effekter af nedrivningerne kvantitativt, så viser den kvalitative del af undersøgelsen, at de lokale aktører oplever store forbedringer med indsatsen. Det er med til at øge optimismen hos naboer, lokale ejendomsmæglere mv. Kommunerne ser bl.a. værdi i, at nedrivningerne mindsker risikoen for spekulativ udlejning.

Undersøgelsen er finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Jan Kloster Staunstrup
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Toke Emil Panduro
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-93585-15-7
ISBN trykt bog:
978-87-93585-16-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2019:01

Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse

75 sider

Levering: Findes som pdf, men kan også bestilles i trykt form. Lev. 6-10 dage

kr. 156,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384