SBi-rapport 247

Vurdering af luftstrømningsmodeller for glasbygninger

Undgå træk i bygninger.

En gennemgang af metoder til vurdering og beregning af luftstråler, returstrømme og kuldenedfald i rum.
**
Rapporten kortlægger mulighederne for at udvikle modeller til luftstrømningsberegninger til brug i et integreret  energisimuleringsværktøj, der er under udvikling på SBI.
I den sammenhæng gennemgås CFD-programmer (Computational Fluid Dynamics), zonemodeller, flerrumsmodeller samt foreliggende luftstrømningsformler. 
I rapporten beskrives desuden otte skandinaviske glasbygninger. Herunder gives der en oversigt over de anvendte tekniske anlæg samt de foranstaltninger, der i øvrigt er gjort for at opnå et ønsket indeklima. 
Rapporten henvender sig til forskere og rådgivende ingeniører,
der beskæftiger sig med luftstrømningsforhold i bygninger og herunder specielt glasbygninger.Forfatter:
  • Karl Terpager Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756308939
Bemærkninger:
Summary s. 77-78

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 247

Vurdering af luftstrømningsmodeller for glasbygninger

78 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 180,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384