SBi 2010:53

Yderområderne og deres til- og fraflytning

Baggrundsrapport til: SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

Denne analyse om til- og fravandringen fra en række af de kommuner, der kan karakteriseres som yderområder, danner baggrund for SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: Forandring, integration og strategier.

I denne analyse er set på til- og fravandringen fra en række af de kommuner, der kan karakteriseres som yderområder. Der gives en kort karakteristik af kommunerne og deres befolkning sammenlignet med hele landet. Desuden belyses hvem og hvor mange, der vandrer til og fra områderne, og hvordan tilflytterne adskiller sig fra fraflytterne. Tilflytterne sammenlignes med andre vandringer i hele landet, og sammensætningen af tilvandringen til de forskellige områder og til by og land i områderne afklares. Sidst i rapporten beskrivesnogle af årsagerne til, hvorfor man flytter til yderområderne, og hvordan dette afviger fra andre flytninger.

Analysen danner baggrund for SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: Forandring, integration og strategier.

Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
  • Helle Nørgaard
  • Jesper Ole Jensen
  • Carola Simon
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1466-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:53

Yderområderne og deres til- og fraflytning

49 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384