SBi-anvisning 139

Bygningers fugtisolering

​Denne anvisning indeholder den grundlæggende viden om luftfugtighed og om byggematerialernes fugtindhold og udtørring. Endvidere beskriver den, hvordan fugtskader forebygges, idet der især er lagt vægt på at vise, hvordan man foerhindrer at fugtig rumluft strømmer ud i de omgivende bygningsdele og kondenserer. Anvisningen er illustreret med mange eksempler på fugttekniske udformninger af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage med henblik på at undgå fugtskader.

Forfatter:
  • Niels Erik Andersen
  • Georg Christensen
  • Fleming Nielsen
Emneord:
Illustrationer:
  • Bente Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0560-5

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 139

Bygningers fugtisolering

100 sider

Levering: Udsolgt

Aktualitet

Anvisningen erstatter de 8 SBI-fugtpjecer hvortil
der er henvist i boligministeriets vejledning til Bygningsreglement
1982. Fugtpjecernes generelle stof er dog stadig gyldigt.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384