SBi-anvisning 165

Vandinstallationer

Denne anvisning er udformet som en vejledning i projektering og udførelse af vandinstallationer i henhold til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer DS 439, 2. udgave, 1989.

Anvisningen udgør en lærebog og håndbog til brug ved projektering, udførelse og vedligehold af vandinstallationer. Anvisningen udmønter normens bestemmelser i praktiske anvisninger og giver en række eksempler. Den reviderede vandnorm har givet anledning til især anlæggets dimensionering, hvor et helt nyt beregningsgrundlag er indført.

Sideløbende med revisionen af anvisningen er stoffet blevet koncentreret og en del af de beskrivende kapitler er blevet fjernet. Dette gælder også for det tidligere kapitel om vandforsyning og for en stor del af kapitlerne om materialer og komponenter. Kapitlet om administrative forhold er ligeledes udgået, fordi man her kan forvente store ændringer i nær fremtid, bl.a. i forbindelse med realiseringen af det indre marked.

Forfatter:
  • Finn Schmidt-Jørgensen
  • Viggo Nielsen
  • Kaj Ovesen
Emneord:
Illustrationer:
  • Børge Holmen
  • Søren Kildebro
  • Ove Nesdam
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1414-5
ISBN trykt bog:
978-87-563-0757-4

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

SBi-anvisning 165

Vandinstallationer

500 sider

Levering: Udsolgt

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.

E-bog

SBi-anvisning 165 findes også som e-bog. Find den fx på Byggecentrum.dk.

Aktualitet

Anvisningen er erstattet af anvisning 234, 235 og 236. Anvisningen erstatter SBi-anvisning 118 fra 1979. Anvisningen henholder sig til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer DS 439, 2. udgave, 1989.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384