SBi-anvisning 189

Småhuse

Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke

Denne anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98).

Anvisningen dækker både fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med indtil to etager og kælder.

Anvisningen behandler blandt andet varmeisolering, fugtisolering, lydisolering, brand, vådrum, indeklima samt styrke og stabilitet. Der indledes med en gennemgang af det bærende og afstivende system med særlig vægt på optagelse af vindlast. Herefter gennemgås de forskellige dele af huset. Der vises eksempler på bygningsdelenes udformning og tilslutning til andre bygningsdele. Der er i tilslutningsdetaljerne lagt særlig vægt på, at forholdene vedrørende varme- og fugtisolering er tilfredsstillende, samtidig med at kravene til brandmodstandsevne og lydisolering opfyldes.

Anvisningen er udarbejdet til brug for byggeriets projekterende og udførende parter samt for landets bygningsmyndigheder.

Der findes et tillæg til SBianvisning 189, der kan hentes her.

Forfatter:
 • Jørgen Munch Andersen
 • Søren Aggerholm
 • Niels Christian Bergsøe
 • Erik Brandt
 • Mogens Buhelt
 • Henry H. Knutsson
 • Peter A. Nielsen
 • Hans Zachariassen
Emneord:
Redaktion:
 • Jens Christian Ellum
Illustrationer:
 • Jørgen Heegaard
 • Børge Holmen
 • Henning Holmsted
 • Annette Juul Muusfeldt
 • Ove Nesdam
 • Inger Zachariassen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1253-0
ISBN trykt bog:
978-87-563-1005-5

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

SBi-anvisning 189

Småhuse

143 sider

Levering: Udsolgt

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.

Aktualitet

SBi-anvisning 189 er erstattet af hele 5 anvisninger:
253, Småhuse - Indretninge og funktion
254, Småhuse - Styrke og stabilitet
265, Småhuse - Vådrum, vand- og afløbsinstallationer
266, Småhuse - Indeklima og energi
267, Småhuse - Klimaskærmen
Opfylder kravene i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98). Anvisningen erstatter SBi-anvisning 147, Konstruktioner i småhuse. Anvisningen erstatter også SBi-anvisning 111, Bygningers varmeisolering, 2. udgave.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384