SBi-anvisning 195

Boligers tilgængelighed

Hvordan boliger, boligbebyggelser og udearealer skal indrettes, så de er tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner

Denne SBi-anvisning behandler emnet tilgængelighed i forbindelse med boliger og boligbebyggelser. Anvisningen kommer med retningslinjer for, hvordan almindelige boliger og boligbebyggelser, udearealer og fællesfaciliteter skal indrettes for at være egnede for personer med nedsat funktionsevne, herunder ældre.

Forfatter:
  • Christian Woetmann Nielsen
Emneord:
Redaktion:
  • Pia Dyregaard
Illustrationer:
  • Bo Amstrup Vestergaard
  • Finn Gattmann
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
87-563-1268-7
ISBN trykt bog:
978-87-563-1031-4

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

Download PDF
1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 195

Boligers tilgængelighed

87 sider

Levering: Udsolgt

Aktualitet

Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger (2008).
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384