SBi-anvisning 197

Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger

Denne anvisning giver en praktisk metode til undersøgelse af fugt i terrændæk, krybekældre og kældre i grundmuret byggeri fra perioden 1840-1920.

Metoden omfatter en systematisk gennemgang af konstruktionerne samt en række fugtighedsmålinger, som til sammen gør det muligt at bestemme kilderne til fugten. Systematikken er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse med både kvartalsvise, manuelle fugtmålinger og automatiske, kontinuerlige langtidsregistreringer af fugt- og temperaturforhold i et antal ejendomme.

Metoden er særligt anvendelig som led i registreringen af en bygnings tilstand før ombygningsarbejder i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 17. december 1997 om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v. (førregistrering), hvor det anføres i §4 stk. 2, at der i forbindelse med førregistreringen skal foretages en registrering af eventuelle fugtproblemer og deres omfang.

Forfatter:
  • Søren Skipstrup Eriksen
  • Morten Hjorslev Hansen
Emneord:
Illustrationer:
  • Ove Nesdam
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1269-1
ISBN trykt bog:
978-87-563-1052-9

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 197

Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger

24 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 52,00

ekskl. moms

E-bog

SBi-anvisning 197 findes også som e-bog. Find den fx på Byggecentrum.dk.

Aktualitet

Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 17. december 1997 om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384