SBi-anvisning 202

Naturlig ventilation i erhvervsbygninger

Denne anvisning giver det nødvendige grundlag for at dimensionere velfungerende og energibesparende naturlige ventilationsanlæg til erhvervsbygninger.

Anvisningen omhandler kun naturlige ventilationsanlæg. Det kan under visse forhold være nødvendigt at supplere de naturlige drivkræfter med mekaniske, men sådanne ventilatorunderstøttede eller hybride anlæg ligger uden for anvisningens rammer.

Uddrag af anvisningen

Bygningens placering og orientering

Bygningens placering og orientering har især stor betydning for solindfald, vindpåvirkning og udefra kommende støj- og luftforurening. Solindfaldet på sydvendte facader giver det største varmetilskud i opvarmningssæsonen og er lettest at afskærme om sommeren. Østvendte og vestvendte facader giver mindre varmetilskud i opvarmningssæsonen, og solafskærmning er sværere.

For østvendte facader er det især vigtigt, at solafskærmningen om sommeren aktiveres tidligt på dagen, da bygningen ellers kan være overophedet allerede inden brugstidens start. Nordvendte facader giver sædvanligvis ikke anledning til problemer med solindfaldet. Dog skal man ved nordøstvendte facader være opmærksom på, at der vil være direkte solpåvirkning tidligt om morgenen.

Solafskærmningen skal udformes og installeres, så der er fri luftpassage og mindst mulig reduktion af åbningsarealerne. Der skal samtidig sikres tilstrækkelig dagslystilførsel til rummene, således at varmelast fra elektrisk belysning reduceres mest muligt. Vindpåvirkningen kan udnyttes til at øge ventilationen, hvilket især er en fordel om sommeren. Kraftig vind i opvarmningssæsonen kan vanskeliggøre regulering af åbningerne, hvorfor en kombination af små og store ventilationsåbninger må foretrækkes.

Hvis den termiske opdrift om vinteren er tilstrækkelig til at opfylde ventilationsbehovet, kan det være en fordel at beskytte bygningen imod kolde nordlige og østlige vinde. Vestlige og sydvestlige vinde er dominerende i Danmark, men i meget varme og meget kolde perioder er vinden ofte østlig eller sydøstlig. Ventilationsstrategien for den naturlige ventilation bør indrettes herefter. Vindmiljøet, dvs. vindhastighed og -retning omkring en bygning, påvirkes af det omgivende terræn, anden bebyggelse og beplantning. Eksempelvis reduceres vinden kraftigt, når man bevæger sig fra det åbne land ind i centrum af en by.

Nærvedliggende bygninger kan dog skabe høje lokale vindhastigheder og lokale over- eller undertryk på bygningens facader. Vindmiljøet kan forbedres ved afskærmning med mure og beplantning. Ekstern støj og luftforurening optræder ofte i byområder med tæt trafik. Bygningen bør derfor så vidt muligt udformes, således at der ikke skal placeres indtagsåbninger i facader mod gaden. Eventuelle åbninger mod gader med tæt trafik bør udføres med specielle tiltag, der reducerer støjen og luftforureningen, eksempelvis i form af dobbeltfacader eller indtag med dæmpning og filter.

Forfatter:
  • Karl Terpager Andersen
  • Per Heiselberg
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Redaktion:
  • Jens Christian Ellum
Illustrationer:
  • Ove Nesdam
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1251-6
ISBN trykt bog:
978-87-563-1128-1
Bemærkninger:

​Anvisningen er udarbejdet på baggrund af, at der ikke findes retningslinier for dimensionering af naturlig ventilation i eksisterende normer og vejledninger på området.

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

SBi-anvisning 202

Naturlig ventilation i erhvervsbygninger

118 sider

Levering: Denne udgivelse bliver trykt, når bestillingen afgives. Leveringstiden er for øjeblikket 10-14 dage.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.

E-bog

SBi-anvisning 202 findes også som e-bog. Find den fx på Molio.dk.

Aktualitet

Bygningsreglement 1995 (Boligministeriet).
DS 474, Norm for specifikation af termisk indeklima (Dansk Ingeniørforening, 1993)
DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg (2. udg.) (Dansk Ingeniørforening 1986)
DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler (Dansk Ingeniørforening 1997).
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384