SBi-anvisning 204

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Denne anvisning beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst.

Anvisningen indledes med en introduktion om skimmelsvampe og deres helbredsmæssige virkninger. Dernæst gennemgår anvisningen, hvordan en tilstandsundersøgelse for fugt og skimmelsvampevækst kan gennemføres. Til hjælp er der udviklet en række hjælpeskemaer, tabeller og en tjekliste.

Anvisningen gennemgår metoder til måling og prøvetagning af fugt og skimmelsvampevækst i materialer og i luften samt metoder til at bedømme, om der er tilstrækkelig ventilation til at fjerne brugsfugt.

Der er lagt vægt på at forsyne læseren med de nødvendige oplysninger til at vurdere undersøgelsens måle- og analyseresultater. Der er blandt andet listet en række erfaringstal og vurderingskriterier, som kan bruges til den efterfølgende vurdering af måleresultaterne. Til det findes fire oversigtsskemaer som hjælp til at bedømme risikoen for vækst og for sundhedsmæssige effekter.

Skemaer fra anvisningen (PDF)
Tabeller fra anvisningen (PDF)

Ved hjælp af anvisningens værktøjer vil bygningsundersøgeren med stor sikkerhed kunne pege på årsager til problemer og etablere et beslutningsgrundlag for at løse fugtproblemerne og renovere for skimmelsvampe i den undersøgte bygning. Resultaterne af den samlede undersøgelse vil også kunne tjene til at vurdere den sundhedsmæssige betydning af skimmelsvampevækst i en bygning, herunder om det vil være nødvendigt at etablere midlertidige foranstaltninger.

Anvisningen henvender sig primært til fagfolk, som har erfaring med bygningsundersøgelser, men den giver også en god baggrund for andre, der er involveret i at gennemføre eller følge en undersøgelse af skimmelsvampe, til at vurdere resultater og konklusioner.

Sammenfatning af anvisningen

Anvisningen beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst. Den henvender sig primært til fagfolk, som har erfaring med bygningsundersøgelser. For andre, der bliver involveret i at gennemføre eller følge en undersøgelse af skimmelsvampe i en bygning, giver anvisningen en god baggrund til at kunne vurdere de fundne resultater og konklusioner.

Anvisningen indledes med en introduktion om skimmelsvampe og de helbredsmæssige virkninger, som skimmelsvampene kan have for personer, der udsættes for dem. Dernæst gennemgår anvisningen, hvordan en tilstandsundersøgelse af en bygning med henblik på fugt og skimmelsvampevækst kan gennemføres. Til hjælp er der udviklet en række hjælpeskemaer, tabeller og en checkliste, som kan bruges dels under selve tilstandsundersøgelsen og dels ved den efterfølgende vurdering. Hjælpeskemaerne og vurderingsskemaet fremgår af et appendiks og kan downloades fra nettet på www.by-og-byg.dk. I forbindelse med denne del af anvisningen indgår desuden vejledning i, hvordan undersøgeren ved undersøgelsen skal sørge for beskyttelse af sig selv og personer, der opholder sig i bygningen.

Anvisningen gennemgår målemetoder til måling og prøvetagning af bl.a. fugt og skimmelsvampevækst i materialer og i luften samt nødvendige oplysninger om metoder til at bedømme, om der er tilstrækkelig ventilation til at fjerne brugsfugt og til at undersøge, om der er risiko for infiltration af luft fra konstruktioner med skimmelvækst til opholdsrum. Der er lagt vægt på at forsyne læseren med de nødvendige oplysninger til at vurdere undersøgelsens måle- og analyseresultater. Der er blandt andet listet en række erfaringstal og vurderingskriterier, som kan bruges til den efterfølgende vurdering af måleresultaterne. Til denne samlede vurdering er der udarbejdet fire oversigtsskemaer, med hvilke man kan få hjælp til at bedømme risikoen for vækst og for sundhedsmæssige effekter.

Ved hjælp af anvisningens forskellige værktøjer vil bygningsundersøgeren med stor sikkerhed kunne pege på årsager til problemer og etablere et beslutningsgrundlag for at løse fugtproblemerne og renovere (sanere) for skimmelsvampe i den undersøgte bygning. Resultaterne af den samlede undersøgelse vil desuden også kunne tjene til at vurdere den sundhedsmæssige betydning af skimmelsvampevækst i en bygning, herunder om det vil være nødvendigt at etablere midlertidige foranstaltninger. Anvisningen sluttes med en omfattende litteraturliste, herunder henvisning til BYG-ERFA erfaringsblade, der indeholder specifikke løsninger på fugt og skimmelsvampeskader i forskellige bygningsdele og konstruktioner. Desuden indgår der et detaljeret stikordsregister.

Forfatter:
  • Ole Valbjørn
Emneord:
Redaktion:
  • Gusta Clasen
Illustrationer:
  • Ove Nesdam
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1252-3
ISBN trykt bog:
978-87-563-1164-9
Bemærkninger:
​Anvisningen er sammen med SBi-anvisning 205 udarbejdet som en del af forskningsprogrammet 'Skimmelsvampe i Bygninger', 1998-2002.

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 204

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

132 sider

Levering: Udsolgt

E-bog

SBi-anvisning 204 findes også som e-bog. Find den fx på sbi.ebog.dk.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384