SBi-anvisning 206

Tætning af renserier

Denne anvisning giver eksempler på byggetekniske løsninger til indretning af eksisterende renserier.

Ifølge bekendtgørelse skal renserier, der er placeret i bolig- eller erhvervsejendomme, tætnes for at mindske forureningen fra rensevæsker. Dette gælder også større ind- og udleveringssteder.

Anvisningen giver vejledning i, hvordan den krævede tætning kan foretages i eksisterende renserier. Mange af de viste løsninger kan også anvendes ved nyetablering af renserier.

Anvisningen henvender sig til rådgivere og udførende, kommunale tilsynsførende samt renseriejere.

Uddrag af anvisningen

Tætning af et renseri

Gennem de senere år er der, i en række lejligheder der ligger over renserier, konstateret væsentlige forureninger med sundhedsskadelige dampe fra rensevæske. For at mindske forureningen har Miljøministeriet udstedt en bekendtgørelse, der bl.a. stiller krav til tætning af renserier samt større ind- og udleveringssteder, for at mindske udslippet af dampe fra rensevæske til nabolejligheder, dvs. lejligheder der ligger lige over, under eller ved siden af renseriet. Kravet til tætning er mindre omfattende, hvis renseriet kan dokumentere, at forureningen med dampe fra rensevæske i de rum, der ligger lige over renseriet, er under den i bekendtgørelsen anførte kravværdi.

Bekendtgørelsen stiller desuden krav om etablering af tilstrækkelige afkast samt krav til sikring mod jord- og grundvandsforurening. Dampe fra rensevæske kan trænge ind i nabolejligheder gennem luftutætheder så som revner og sprækker i og mellem bygningsdele. Dampe kan også spredes til omgivelserne via åbentstående vinduer og døre. Endelig kan dampe bevæge sig (diffundere) gennem de fleste materialer og dermed også gennem intakte og lufttætte flader som fx et betondæk. Bemærk at diffusion af dampe fra rensevæske sker fra rum hvor koncentrationen af dampe er høj til naborum hvor koncentrationen er lavere, og at diffusionen også kan ske, selv om det foregår mod stigende lufttryk (undertryk i rummet i forhold til naborummet).

Denne anvisning giver praktiske eksempler på, hvordan bekendtgørelsens krav til lufttætning af overflader og tætning af lofter mod diffusion i eksisterende renserier kan opfyldes. Desuden gives eksempler på, hvordan nogle af kravene til sikring mod jord- og grundvandsforurening kan opfyldes.

De krav, anvisningen giver løsningsforslag til, er kravene i bekendtgørelsens § 4, stk. 2, § 8, § 10 samt Bilag 1, punkt A, nr. 1 og 2 og punkt B, nr. 3, 6, 7, 9 og 12. Når der i denne anvisning står renserier, menes der arbejdslokalerne i renserier samt ind- og udleveringssteder (jf. definition i bekendtgørelsens § 2, nr. 11). Mange af de anviste løsninger kan også benyttes ved nybyggeri eller nyetablering af renserier.

Forfatter:
  • Asta Nicolajsen
Emneord:
Redaktion:
  • Lene Sterlet Kamp
Illustrationer:
  • Nils Lykke Sørensen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1250-9
ISBN trykt bog:
978-87-563-1168-7

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

SBi-anvisning 206

Tætning af renserier

27 sider

Levering: 1-2 hverdage

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.

E-bog

SBi-anvisning 206 findes også som e-bog. Find den fx på Byggecentrum.dk.

Aktualitet

Anvisningens løsninger opfylder kravene i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003 om etablering og drift af renserier.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384