SBi-anvisning 207

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Alternative isoleringsmaterialer omfatter i denne anvisning papirisolering, træfiberisolering, hørisolering, hampeisolering, ekspanderet perlit og halm.

Anvisningens indhold er baseret på både videnskabelige undersøgelser og erfaringer med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Det skal bemærkes, at erfaringerne med anvendelse af de behandlede isoleringsmaterialer i dansk byggeri er begrænsede.

Anvisningens tre dele

 1. Isoleringsmaterialer
 2. Funktionskrav
 3. Konstruktiv anvendelse

Anvisningen er rettet mod projekterende og udførende i byggebranchen, bygningsmyndigheder samt producenter af alternative isoleringsmaterialer.

Uddrag af anvisningen

Udvalget af isoleringsmaterialer, der behandles i denne anvisning.

 • Papirisolering
 • Træfiberisolering
 • Hørisolering
 • Hampeisolering
 • Ekspanderet perlit
 • Halm

Kriteriet for udvælgelse af materialer til behandling i anvisningen har været, at de kan anvendes som egentlige isoleringsmaterialer, at anvendelse ikke er velbeskrevet andetsteds, samt at de forhandles i et vist omfang på det danske marked eller forventes markedsført i umiddelbar fremtid. Udvælgelsen er ikke sket ud fra en miljø- og arbejdsmiljøvurdering af materialerne, idet der på nuværende tidspunkt (sommer 2003) ikke findes alment accepterede kriterier til en præcis fastlæggelse og samlet vurdering af disse forhold. Kriteriet om, at anvisningen kun omhandler egentlige isoleringsmaterialer, har betydet, at anvendelse af træbeton- og træfiberplader, pore- og letklinkerbeton, muslingeskaller samt Cemskum ikke behandles.

Celleplast og letklinker er velbeskrevet andre steder, fx i SBI-anvisning 189: Småhuse, og anvises derfor kun anvendt i de tilfælde, hvor de ovenstående materialer ikke kan finde anvendelse. Kokos og bomuld forhandles ikke, og ekspanderet vermiculit, kork, savsmuld og fåreuld har alle et meget lille volumen på det danske marked.

Forfatter:
 • Carsten Pedersen
 • Ernst Jan de Place Hansen
 • Morten Hjorslev Hansen
 • Rob Marsh
Emneord:
Fotos:
 • Jørgen True
Illustrationer:
 • Klavs Feilberg Hansen
 • Rob Marsh
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1256-1
ISBN trykt bog:
978-87-563-1178-6

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 207

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

154 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 260,00

ekskl. moms

E-bog

SBi-anvisning 207 findes også som e-bog. Find den fx på Molio.dk.

Aktualitet

Denne anvisning vejleder i anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, så kravene i bygningsreglementerne BR 95 og BR-S 98 er opfyldt.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384