SBi-anvisning 222

Tilgængelige boliger

I denne anvisning begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08). De anbefalede mål er typisk større end myndighedskravene. Der bliver desuden henvist til en række nationale og internationale undersøgelser om tilgængelige boliger. Anbefalingerne er væsentlige for såvel planlægning og projektering af nybyggeri som for om- og tilbygninger i den eksisterende boligmasse.

Anvisningen er rettet til byggeriets aktører: arkitekter, planlæggere, byggesagsbehandlere, bygherrerådgivere, boligselskaber samt byggevareproducenter.

 


 

1. udgave og 2. udgave adskiller sig kun i to tabeller på hhv. side 37 og side 46. Rettelsesblad medfølger 1. udgave.

Forfatter:
  • Lone Sigbrand
  • Philip Henrik Jensen
Emneord:
Redaktion:
  • Lise Lotte Beck Raunkjær
Illustrationer:
  • Hans Møller
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1338-4
Bemærkninger:

​Det er kun 1. udgaven som er findes som trykt bog. 2. udgaven findes kun online eller som e-bog.

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

Download PDF
1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 222

Tilgængelige boliger

72 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 200,00

ekskl. moms

Aktualitet

Bemærk! Anvisningen er afløst af 2. udgave 19. november 2010.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384