SBi-anvisning 96

Afløbsinstallationer

Denne anvisning beskriver, hvordan afløbsinstallationer kan projekteres og udføres, så de opfylder kravene i Norm for afløbsinstallationer, 1974. Anvisningen består af den oprindelige SBi-anvisning 96 samt supplement fra 1984.

Kapiteloversigt:

 1. Generelle bemærkninger
 2. Administrative forhold
 3. Hovedafløbssystemet
 4. Spildevandsinstallationer
 5. Regnvandsinstallationer
 6. Drænvandsinstallationer
 7. Separatsystemet (dobbelt-systemet)
 8. Blandingssystemet
 9. Primitive afløb
 10. Generelt om materialer og deres anvendelse
 11. Rør, formstykker, overgangsstykker og samlingsmetoder
 12. Brønde og udskillere
 13. Installationsgenstande og deres tilslutning
 14. Afløb fra særlige rum og arealer
 15. Sikring mod opstemning og oversvømmelse
 16. Sikring mod brand
 17. Støj fra afløbsinstallationer
 18. Afløbssystemets arrangement og tilrettelæggelse
 19. Udførelsen af afløbsinstallationer
 20. Kontrol og prøvning
 21. Vedligeholdelse
 22. Litteraturliste
Forfatter:
 • Finn Schmidt Jørgensen
 • Kaj Ovesen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0184-7

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 96

Afløbsinstallationer

440 sider

Levering: Udsolgt

Aktualitet

SBi anvisning 96 henholder sig til Norm for afløbsinstallationer, 1974.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384