SBi-anvisning 98

Boligbebyggelser for alle

Hvordan almindelige boliger bør indrettes så de bliver egnede til beboelse også for ældre, fysisk svage og bevægelseshæmmede

Boligen og boligområdets udformning har stor indflydelse på menneskers liv og trivsel. Dette gælder for alle men i særlig grad for ældre, fysisk svage og bevægelseshæmmede, da de opholder sig en stor del af tiden i og i nærheden af deres bolig.

Retningslinjerne i denne anvisning tager især sigte på de grupper, der fx med supplerende hjælpeforanstaltninger er i stand til at bo forholdsvis selvstændigt.

Anvisningen er inddelt i tre afsnit
Introduktion. Her gennemgås de mere generelle hensyn, der må tages ved planlægningen af boligbebyggelser for alle.
Anvisninger. Redegøres for de mere konkrete krav til og regler for udformningen af det fysiske miljø, for at boligen og bebyggelsen kan blive bedre egnet for ældre og bevægelseshæmmede.
Henvisninger og bilag. Her bringes dels en oversigt over institutioner og litteratur, dels tre bilag: data for kørestolens pladskrav, Boligministeriets cirkulære om bygge- og anlægsarbejders indretning med hensyntagen til bevægelseshæmmede.

Forfatter:
  • Finn Vedel-Petersen
  • Karen Ranten
Emneord:
Fotos:
  • Jan Gehl
  • Gregers Nielsen
  • Julie Rønnov
  • Finn Vedel-Petersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0461-7

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

For at læse indholdet skal du have et abonnement og være logget ind.

Hvis du allerede har et abonnement, kan du logge ind.

Du kan også købe et abonnement.

1 af 5

Køb bog

SBi-anvisning 98

Boligbebyggelser for alle

76 sider

Levering: Udsolgt

Aktualitet

Anvisningen er fra 1982. Sidenhen er SBI-Anvisning 195, Boligers tilgængelighed (2000) og SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger (2008) udgivet
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384