Nyhed

Anvisning om BR15 udgivet digitalt

SBi's anvisning om bygningsreglementet er udkommet digitalt i en ny udgave, der er opdateret til Bygningsreglement 2015 (BR15).

Anvisningsteksten er opdateret på flere områder som en konsekvens af ændringer i bygningsreglementet, nye SBi-anvisninger og standarder m.m. samt nye erfaringer fra praksis.

Det gælder særligt kapitel 7, Energiforbrug, hvor energirammen for den tidligere frivillige bygningsklasse 2015 nu er blevet minimumskrav for nybyggeri. Desuden er der indført frivillige renoveringsklasser, der kan anvendes som alternativ til komponentkravene, til dokumentation af, at energikravene er opfyldt ved renovering.

Anvisningen er gratis tilgængelig på www.anvisninger.dk/258.

Anvisningen udkommer som trykt bog i slutningen af januar.