Nyhed

Alt om BR18 samlet i en anvisning

SBi's anvisning om bygningsreglementet er udkommet i en ny udgave, der er knyttet til Bygningsreglement 2018 (BR18) og har fået nummeret 272.​

SBi-anvisning 272 giver et godt overblik over BR18 ved i en enkelt bog at samle hele kravteksten og flette den sammen med de vigtigste vejledninger og SBi's uddybende anvisningstekst. 

SBi-anvisning 272 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2018. Anvisningen erstatter SBi-anvisning 258 om Bygningsreglement 2015. Anvisningsteksten til BR18 er opdateret på flere områder som en konsekvens af ændringer i bygningsreglementet, nye SBi-anvisninger og standarder m.m. samt nye erfaringer fra praksis.

Med overgangen til BR18 er bygningsreglementet ændret markant, dels fordi de byggetekniske bestemmelser er opdelt på væsentlig flere kapitler (emner), dels fordi BR18 i modsætning til de tidligere bygningsreglementer ikke indeholder vejledningstekst. 

SBi's anvisning følger samme kapitelvise struktur som BR18 og er opbygget, så bygningsreglementets kravtekst står øverst umiddelbart efterfulgt af eventuel tilhørende vejledningstekst, hvorefter SBi's anvisningstekst følger til sidst. I modsætning til vejledningen til tidligere bygningsreglementer, der var tæt knyttet til specifikke bestemmelser i kravteksten, forholder vejledningsteksten til BR18 sig i højere grad til en gruppe af sammenhørende bestemmelser eller til bestemmelserne som helhed, ofte samlet under en overskrift.

SBi-anvisning 272 er tilgængelig digitalt på www.anvisninger.dk/272, hvorfra den også kan købes som trykt bog.