Nyhed

Få styr på metode og proces ved energirenovering

Ved energirenoveringer af større bygninger er der flere eksempler på, at de forventede besparelser ikke realiseres. Årsagerne kan findes i næsten alle projektets faser. For realistisk at kunne vurdere rentabiliteten af en energirenovering er det nødvendigt, at der skabes bedre sammenhæng mellem de forventede og de realiserede besparelser.

Dette er baggrunden for udgivelsen af den nye SBi-anvisning 269, Energirenovering af større bygninger - metode og proces. Anvisningen beskriver den gode energirenoveringsproces, der sikrer, at de gode hensigter ikke tabes på gulvet i forløbet. Processen er tidsmæssigt opdelt i fem faser fra den initierende ide frem til, at den energioptimerede bygning er i drift.

Anvisningen henvender sig primært til bygherrer, som ønsker at foretage renoveringer af større bygninger og samtidigt har fokus på energibesparelser. Ud over bygherrer vil andre parter i energirenoveringsprojekter, fx rådgivere og driftsfolk, også kunne have stor gavn af anvisningen.

Til anvisningen er knyttet en webside med information og links til specifikke værktøjer, dokumenter, tjeklister, beregningsprogrammer og metoder, der kan opdateres i takt med ny lovgivning og ny viden.

Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsvirksomhederne Niras og Moe for Energistyrelsen med støtte fra Grundejerens Investeringsfond og input fra en lang række af byggeriets arganisationer, bl.a. Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, FRI, DI Byg og Bygningsstyrelsen.