Nyhed

Første nye anvisning om småhuse

SBi-anvisning 253, Småhuse – indretning og funktion, er den første i en serie af nye anvisninger, der skal erstatte den tidligere SBI-anvisning 189, Småhuse, fra 1999.

Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuel kælder.

Det vil også sige kæde- og rækkehuse samt sommerhuse.

Anvisningen omhandler de generelle krav og anbefalinger til indretning af nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15).

Dette omfatter også boligens omgivelser, for eksempel med hensyn til mindre bygninger som garager og skure.

På det byggetekniske område behandles særligt krav og anbefalinger til brandsikkerhed og lydisolering for boligadskillende og indvendige vægge samt etageadskillelser.

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen har været forfatter og ledet udgivelsen af anvisningen, hvor en række SBi-medarbejdere har bidraget med specialviden.

Anvisningen er i første omgang udkommet online her på www.anvisninger.dk, men udkommer senere både i trykt form og som e-bog.