Nyhed

SBi-anvisning 268, PCB i bygninger – afhjælpning, renovering og nedrivning

Ny anvisning om PCB i bygninger

Siden anvisningerne om PCB udkom i første udgave i 2013, er Sundhedsstyrelsens aktionsværdier blevet revideret, og der er forsket i afhjælpningsmetoder. Desuden er omfanget af PCB i materialer og indeluft på nationalt plan blevet kortlagt,

SBi-anvisning 268 bygger videre på SBi-anvisning 242, der fokuserer på afhjælpning af PCB i indeluften. Den adskiller sig fra SBi-anvisning 242 ved også at forklare, hvordan bygninger med PCB renoveres eller nedrives.

Uanset om der er tale om afhjælpning, renovering eller nedrivning, kan arbejdet generere PCB-holdigt affald. Anvisningen forklarer derfor, hvordan affaldet håndteres, og hvordan man beskytter mennesker og miljø under arbejdet.

Læs mere om, hvordan PCB i indeluften afhjælpes, og hvordan bygninger med PCB renoveres eller rives ned i SBi-anvisning 268.