Nyhed

Ny SBi-anvisning om tage

​Tagkonstruktionen er en væsentlig del af bygningens klimaskærm og som regel den bygningsdel, der er hårdest påvirket af udeklimaet. Det betyder, at der stilles store krav til materialevalg, opbygning og udførelse af tagkonstruktionen, for at taget kan fungere og opnå en forventet lang levetid.

SBi's nye anvisning om tage omhandler generelle krav og anbefalinger til tage og tagdækninger i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18).

Anvisningen behandler generelle retningslinjer uafhængigt af bygningstype og anvendelse. Anvisningen omhandler alle emner med tilknytning til tage, fx fugttekniske forhold, ventilation, brand, energi og lyd. Nogle af emnerne er kun behandlet overordnet.

Anvisningen er rettet mod nybyggeri, men behandler også renovering og efterisolering af tage.

Anvisningen er i første omgang udkommet online her på anvisninger.dk, men udkommer i april både i trykt form og som e-bog.

Læs SBi-anvisning 273, Tage.