Nyhed

Ny beregningsvejledning til Be15

Beregningsprogrammet Be15 og den tilhørende vejledning, SBi-anvisning 213, er opdateret i forbindelse med ændringer af bygningsreglementet fra BR10 til BR15.

Be15 skal bruges, når man skal eftervise, at en bygning opfylder energibestemmelserne i bygningsreglementet. Anvisning 213 gennemgår de nye energibestemmelser i BR15 og gennemgår parameter for parameter, hvordan man fastlægger de inddata, som skal anvendes i beregningsprogrammet Be15. Desuden indeholder vejledningen eksempler på beregning af energirammen for et parcelhus, et etagehus og en administrationsbygning. 

Den væsentligste ændring på energiområdet i BR15 er, at kravet til bygningers energiforbrug strammet, så energirammen fra den tidligere frivillige lavenergiklasse 2015 i BR10 er blevet minimumskrav for nybyggeri. Desuden er energirammen for eksisterende bygninger tilføjet.